Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπ. Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Υγείας)
  Κρατικοί φορείς στο εξωτερικό (Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κύπρου, Υπουργείο Περιβάλλοντος Βουλγαρίας, Υπουργείο Τουρισμού Σουλτανάτου Ομάν)
  Δημόσιοι οργανισμοί (ΔΕΠΑΝΟΜ, Νοσοκομεία ΚΑΤ, Αργους, Καβάλας κλπ)
  Νομαρχιακή και Δημοτική Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΔΕΥΑ Λάρισας, ΔΕΥΑ Φλώρινας, ΔΕΥΑ Σκοπέλου, ΔΕΚΑ Τρικάλων, ΔΕΥΑ Κορίνθου, Δήμος Νέστορος, Λεύκτρου, Κ. Κλεινών, Μελίτης, Πύλου, Κυπαρισσίας κ.α.)
  Αναπτυξιακές εταιρείες (ΑΝΔΗΠ, ΑΝΦΛΩ, ΑΝΚΟ κλπ) & εταιρείες δημοσίου συμφέροντος (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΟΔΔΥ ΑΕ, ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, ΗΣΑΠ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ(ΟΣΕ), ΤΡΑΜ Α.Ε.)
  Ιδιωτικές εταιρείες (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., ΤΕΜΕΣ Α.Ε., ΝΗΡΕΑΣ, Ναυπηγεία Κυνοσούρας, ΤΡΙΚΚΗ βιομ. Γάλακτος, ALCO κ.α.)
  Κατασκευαστικές εταιρείες (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΑΛΤΕ κ.α.)
  Ιδιώτες (διάφορα μελετητικά γραφεία και μελετητές, όπως γραφείο Παπαγιάννη, ADO, ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ, γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΤΟΜΠΑΖΗ κ.α.)
  Σύλλογοι (Άνδρος, Μηχανικοί Ηπείρου, Φυσιολάτρες Εύβοιας, ΕΛΔΑ, υπαλλήλων Εμπορικής Τράπεζας κ.α.)
  Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα (ΑΠΘ, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών, Delft Hydraulics Holland).